Program


Bahá´í Sommerskole 2020

Danmark

Bahá'í Summer School 2020 Denmark

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019Du kan scrolle ned og se programmet for hver dag.
PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

MANDAG DEN 22 JULI 2019

15:00-18:00

Ankomst og Registrering  + Indkvartering

18:00-19:00

Aftensmad

19:15-20:15

Aften program (fælles med børnene)

20:15-20:30

Aftens kaffe/te

20:30-22:00

Aften aktiviteter

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

TIRSDAG DEN 23 JULI 2019

7:00-7:30

Morgenbøn og meditation

7:30-8:30

Morgenmad

9:00-9:30

Bøn og andagt

9:30-10:15

1. Session Wendi Momen

    En billedlig fremstilling af Bábs liv

10:15-10:45

Te/kaffe pause

10:45-12:00

2. session Wendi Momen

    En billedlig fremstilling af Bábs liv

12:15-13:15

Frokost

13:15-14:30

Pause   

14:30-15:00

Eftermiddagskaffe/te.

15:00-16:30

Workshop 1 bliver ledet af Lisbet Jakobsen, der præsenterer deltagerne for beretninger om Bab (bog 4), og der bliver øvelser i selv at fortælle historierne.

16:30-17:45

Workshop 2: En workshop om kreative udtryk, der kan bruges i forbindelse med 200-års fejringen for Babs fødsel.

18:00-19:00

Aftensmad

19:15-20:15

Aften program  - indhold ikke fastlagt endnu

20:15-20:30

Aftens kaffe/te

20:30-22:00

Aften aktiviteter - Spilleaften - Tag nogle spil med

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

ONSDAG DEN 24 JULI 2019

7:00-7:30

Morgenbøn og meditation

7:30-8:30

Morgenmad

9:00-9:30

Bøn og andagt

9:30-10:15

1. Session Wendi Momen

    At studere brevet om The House of Mashriqu'l-Adhkar

10:15-10:45

Te/kaffe pause

10:45-12:00

2. session Wendi Momen

   Udvikling af temaet, til at ethvert hjem afholder et           andagtsmøde

12:15-13:15

Frokost

13:15-14:30

Pause   

14:30-15:00

Eftermiddagskaffe/te.

15:00-16:30

Workshop 1 bliver ledet af Lisbet Jakobsen, der præsenterer deltagerne for beretninger om Bab (bog 4), og der bliver øvelser i selv at fortælle historierne.

16:30-17:45

Workshop 2: En workshop om kreative udtryk, der kan bruges i forbindelse med 200-års fejringen for Babs fødsel.

18:00-19:00

Aftensmad

19:15-20:15

Aften program  - indhold ikke fastlagt endnu.

20:15-20:30

Aftens kaffe/te

20:30-22:00

Aften aktiviteter - indhold ikke fastlagt endnu.

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

TORSDAG DEN 25 JULI 2019

7:00-7:30

Morgenbøn og meditation

7:30-8:30

Morgenmad

9:00-9:30

Bøn og andagt

9:30-10:15

1. Session Wendi Momen

Ser på begrebet "Trofasthed" i bahá'i-skrifterne

10:15-10:45

Te/kaffe pause

10:45-12:00

2. session Wendi Momen

Gør mig en strålende stjerne 'om vores åndelige udvikling og kigger meget kort på nogle Bahá'i `stjerner' i undervisningsarbejdet.

12:15-13:15

Frokost

13:15-14:30

Pause   

14:30-15:00

Eftermiddagskaffe/te.

15:00-16:30

Workshop 1 bliver ledet af Lisbet Jakobsen, der præsenterer deltagerne for beretninger om Bab (bog 4), og der bliver øvelser i selv at fortælle historierne.

16:30-17:45

Workshop 2: En workshop om kreative udtryk, der kan bruges i forbindelse med 200-års fejringen for Babs fødsel.

18:00-19:00

Aftensmad

19:15-20:15

Aften program  - indhold ikke fastlagt endnu.

20.15-20:30

Aftens kaffe/te

20:30-22:00

Aften aktiviteter - Bål (se på vejret)

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

FREDAG DEN 26 JULI 2019

7:00-7:30

Morgenbøn og meditation

7:30-8:30

Morgenmad

9:00-9:30

Bøn og andagt

9:30-10:15

1. Session Wendi Momen

Om kvinder (Fra `hvad? En kvinde? Til hvilken kvinde! ')

10:15-10:45

Te/kaffe pause

10:45-11:45

2. session Wendi Momen

Begreber der understøtter Bahá'í perspektivet om social forandring.

12:15-13:15

Frokost

13:15-14:30

Pause   

14:30-15:00

Eftermiddagskaffe/te.

15:00-16:30

Workshop 1 bliver ledet af Lisbet Jakobsen, der præsenterer deltagerne for beretninger om Bab (bog 4), og der bliver øvelser i selv at fortælle historierne.

16:30-17:45

Workshop 2: En workshop om kreative udtryk, der kan bruges i forbindelse med 200-års fejringen for Babs fødsel.

18:00-19:00

Aftensmad

19:15-20:15

Aften program ( underholdning info kommer senere)

20.15-20.30

Aftens kaffe/te

20:30-22:00

Aften aktiviteter ( underholdning info kommer senere)

PR0GRAM FOR SOMERSKOLEN 2019

TIDSPUNKT

LØRDAG DEN 27 JULI 2019

7:00-7:30

Morgenbøn og meditation

7:30-8:30

Morgenmad

9:00-10:00

Afrejse

Email us: mail@bahaisommerskole.dk

Telefon +45 22 11 21 65

Copyright @ All Rights Reserved