Om sommerskolen

 

Bahá´í Sommerskole 2018 Danmark

Bahá'í Summer School 2018 Denmark

SOMMERSKOLENS TEMA OG PROGRAM

 

Sommerskolens tema vil dette år være " Bahá`i identitet"

samt at se institutionsprocessen som "en handlingsramme".

 

 

 

 

GÆSTETALERE

 

Samim Loftus har takket ja til at være gæstetaler på sommerskolen i år. Samim har stor erfaring med institutprocessen, og han er kendt som en vidende og dygtig formidler.

 

Her er en lille præsentation, som vores støttenævnsmedlem, Nilo Følsgård har været så venlig at skrive.

 

Om Samim kan jeg sige:

Samim er opvokset i Tanzania, som barn af et pionerpar sammen med sin søster. Han flyttede til Irland (hans far er fra Irland), da han skulle på universitetet; men før det tjente han et år i Haifa. Da han kom hjem, følte han dog ikke, at et år havde været nok, og så tog han tilbage og tjente et år mere. I Irland læste han neuroscience og fik en bachelor.

Mens han arbejdede som støttenævnsmedlem i Irland, tog han også i denne forbindelse et år fri for at støtte troens fremgang i Irland.

Men så blev han bedt om at tage til Haifa igen for at tjene ved kontoret for ISGP –

Institute for Studies in Global Prosperities. Ud over at arbejde med curriculum har han haft meget arbejde med at oplære facilitatorer og med at rejse jorden rundt for at få ISGP i gang over hele verden.

Samim tjente i Haifa i 2 år i første omgang og derefter i 3 år i sidste omgang for ISGP, så tilsammen har Samim tjent 5 år ved verdenscentret, og han er nu kommet tilbage til Irland for 1 ½ år siden, hvor han tjener på NÅR.

Så Sam, som han bliver kaldt, er på alle måder vidende omkring URHs planer, institutprocessen og en erfaren og dygtig formidler.

 

 

 

 

 

WORKSHOPS

Der vil blive afholdt et institutuionskursus i Ruhi bog 8 hvor man kan tilmeldele sig til del 1,2 eller del 3.

Tilbuddet er et regulært institutkursus, hvor man starter kurset på sommerskolen og derefter færdiggør det efter sommerskolen, såfremt man ikke når det hele i skoleperioden.

 

Der vil også blive afholdt en workshop om Huqúqu’lláh på sommerskolen. Kirsten Vahman vil give inspiration og information om denne mægtige og meget vigtige Bahá’í Lov til de forsamlede Bahá’íer.

 

 

UNDERHOLDNING

 

Skolen vil kunne byde på forskellige former for underholdning, musik og dans med videre.

BØRNEUNDERVISNING

 

Der vil blive udarbejdet et spændende program for børn i alle aldre.

 

UNDERVISNING

 

 

Email us: mail@bahaisommerskole.dk

Telefon: + 4520896987

Copyright @ All Rights Reserved